Nếu bạn hiểu giao dịch 
0.01 lot sợ hãi = 0 
bạn giao dịch 10 lot sai bạn đi số tiền rất lớn
Tâm lý ổn định cộng với bình quân giá hay xác xuất SL TP sẽ giúp bạn thoải mái vào lệnh với một tâm lý chiến thắng và sẵn 
sàng để thất bại và dự đoán các lần tiếp theo Tổng dương
Tâm lý giao dịch - Trái tim trai sạn của Trader - Vận hành Quỹ tâm lý vững - Vận hành Quỹ có bản lĩnh 
Bạn đánh 1 tài khoản 100usd khác hoàn thoàn với 1 quỹ 15 triệu đô
Tư duy tâm lý  giao dịch
/
Bạn thắng lớn tôi thắng nhỏ nhưng bền bỉ ... Đó là tâm lý giao dịch của tôi khác bạn 
Các ý tưởng Thắng lớn
/
Bạn dương tôi âm nhưng tôi thắng ... Đó là quản lý vốn tôi khác mà thôi
Dương hay tổng tài khoản Dương 
/
Các điều khoản của tâm lý giao dịch được tuyên bố với bản thân căn cứ vào 
1. Trình độ và khả năng phân tích phán đoán PTKT PTCB tin tức thị trường
2. Phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bạn
3. Giao dịch hàng trăm hàng ngàn tài khoản nhỏ cộng với hàng trăm tk lớn
4. Quan sát và quan sát được các vị thế đánh của các tài khoản giao dịch tâm lý khác nhau bạn sẽ hiểu 
Điều chúng ta sợ hãi và không thể chiến thắng đó là tâm lý giao dịch không vững vàng 
Hãy để lại Email
Tặng bạn Free
Tâm lý Giao dịch
Jane Doe
Chúng tôi đánh giá cao 2 tư duy 
Tư duy dẫn hướng của thị trường 10 năm nay David theo đuổi 
Tư duy thứ 2 đó là tâm lý giao dịch kiểu tổng dương ... Cảm ơn cảm ơn
/
/
Juliette Bright
Xin cảm ơn David bên chúng tôi đã hợp tác nhiều lần về IB và phát triển đào tạo thành công cùng David ... Chúng tôi nay kết hợp tín hiệu Copy Trade và JFX quỹ - Rất thoải mái
/
/
Jason Laurie
Bạn sẽ học được rất nhiều từ phương pháp cây dẫn hướng từ David Học - Tất nhiên nếu bạn kết hợp với tâm lý của bạn thì sẽ tốt và nó phù hợp với tính cách của bạn 
/
/
Mỹ Đình Từ liêm - HN
Tòa nhà Keangnam  Hanoi
Contact Us